โลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องเปลี่ยน (2560)

โลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องเปลี่ยน (2560)

World has been changed, Thai School Must be Changed: Letters on Small that Matters for Improving Thai School

หนังสือขายดีที่สุดพิมพ์หลายครั้ง และให้แรงบันดาลใจนักเรียนในหลายโรงเรียนในการตั้งคำถามกับโรงเรียนของตนเอง

รวบรวมจดหมายของเนติวิทย์ที่เขียนถึงประธานสถาบันศึกษาโรงเรียนเก่าของเขา

หลังจากที่เขาเรียนจบมาได้หนึ่งปี ในฐานะนิสิตหมาดๆ และอดีตนักเรียน เขาแสดงความกังวลใจต่อการศึกษา และเสนอ

ทางออกที่ง่ายๆที่เพียงแค่พลิกทำตาม แม้ในระดับโรงเรียน ก็สามารถจะเกิดผลตามขนาดใหญ่ได้

บทวิจารณ์จาก Way Magazine 

งานเขียนตรงนี้อาจไม่มีประโยชน์กับโรงเรียนที่ปิดขังตัวเองอยู่ในกะลาคับแคบ แต่ผมเชื่อว่างานของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่มองเห็นสภาพปัญหาทางการศึกษาในแนวทางเดียวกับคุณ และหากจะช่วยเปิดใจอันคับแคบของผู้ใหญ่บางคนได้ นั่นก็คือที่สุดแล้วที่เราจะหวังได้จากหนังสือเล่มหนึ่ง


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2560

พิมพ์ครั้งที่ 5 — 2562