ชวนคิดเรื่องแบ่งฝ่าย : ว่าด้วยการรวมกลุ่มและความสุดโต่ง (2562)

ชวนคิดเรื่องแบ่งฝ่าย : ว่าด้วยการรวมกลุ่มและความสุดโต่ง (2562)

Why Groups Go to Extremes

เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงสิบปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของคนที่มีความเห็นเหมือนกัน แล้วทำให้เกิดความเห็นต่างกันที่รุนแรง

…แต่ละกลุ่มเหมือนรถยนต์ที่มีแต่คันเร่ง ไม่มีเบรก ไม่มีกระจกหลัง ไม่มีกระจกมองข้าง วิ่งตะบึงไปตามทิศทางที่กลุ่มคิดว่าถูกต้อง อาจทำให้ระยะห่างระหว่างกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และหาทางที่จะไปร่วมกันได้ยาก

— ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, คำนิยม


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Cass R. Sunstein

ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ชยางกูร เพ็ชรปัญญา

พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562

ISBN: 9786168209035