ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน (2562)

ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน (2562)

The Suffering of the Uyghurs Under the Chinese Communist Regime

หนังสือตีแผ่โศกนาฏกรรมที่ชาวอุยกูร์กำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้

อันตรายของการยินยอมให้คนไม่กี่คนรับบทบาทพระเจ้านี้เองทำให้ปัญหาชาติพันธุ์ไม่ใช่เรื่องของประเทศหนึ่งประเทศเดียวประเทศใด… หากเป็นเรื่องของทุกคนบนโลก ใช่..โลกที่หลั่งน้ำตามากมายมหาสมุทรให้กับหนังฆ่าล้างเผ่าพันธู์ยิวก่นด่าความเลวร้ายของนาซีแต่กลับเมินเฉย บอดใบ้และแสร้งทำว่าสิ่งเดียวกันนี้ไม่ได้กำลังเกิดขึ้นกับชาวทิเบต ปาเลสไตน์ อุยกูร์และชาติพันธุ์ไร้อำนาจต่างๆ..ใบนี้

– วีรพร นิติประภา (นักเขียนรางวัลซีไรต์)

เราชาวไทยควรตื่นตัวและรับรู้ถึงความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะในพม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว หรือจึน ถ้ารับรู้และตื่นตัว เพื่อหาทางทำอะไรๆ ให้เป็นคุณประโยชน์กับคนที่ถูกเบียดเบียนบีฑาเหล่านั้น ย่อมจักได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมควรกับคุณค่าของความเป็นคน

– ส.ศิวรักษ์


ข้อมูลหนังสือ

ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ปวริศร์ หนูทอง, อิสยาพร วุ่นดี, ปิ่นสุดา โสรัสสะ, ปรีดาภรณ์ ศรีทองคำ, ใต้อุโมงค์สีน้ำเงิน

พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562

ISBN: 9786168209080