โครงการ


โครงการแปลผลงาน ไอเซยา เบอร์ลิน

แม้ว่า ไอเซยา เบอร์ลิน (1909 – 1997) จะเป็นที่รู้จักดีในโลกตะวันตก แต่ในวงวิชาการ หรือแวดวงวรรณกรรมในประเทศไทยกลับแทบไม่มีการพูดถึงเบอร์ลินเลย ทั้งที่งานเขียนของเบอร์ลินครอบคลุมในหลายประเด็นสำคัญเช่น เสรีภาพ, ประวัติศาสตร์ทางความคิด, นักคิดและวรรณกรรมรัสเซีย, นักคิดฝ่ายต่อต้านยุคแสงสว่างทางปัญญา

ปัจจุบัน ผมและเพื่อนๆได้ผลิต หนังสือแปลรวมความเรียงเบอร์ลิน เป็นภาษาไทยหนึ่งเล่ม และความเรียงอีกหลายชิ้น (ผมจัดกลุ่มตามหัวข้อที่สนใจ)


Humanity Beyond Borders

ก่อตั้งโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และเพื่อนๆ ในปี 2019 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโจชัว หว่อง ประชาชนชาวฮ่องกงที่ต่อสู้กับเผด็จการจีน ชาวอุยกูร์ และการพบปะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนที่มารวมกันใน Oslo Freedom Forum

มนุษยชาติไร้พรมแดน เป็นโครงการไม่แสวงผลกำไร โดยรายได้มาจากการรับบริจาคและเงินจากการขายหนังสือจากสำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน มีพันธกิจ 2 ประการคือ ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทย และรณรงค์ให้คนไทยสนใจปัญหาสิทธิมนุษยชน


สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน

ก่อตั้งโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และเพื่อนๆ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2017 เพื่อพิมพ์งานนักเคลื่อนไหว นักรณรงค์ นักคิดจากทั่วโลก เป็นภาษาไทย รวมถึงสนับสนุนงานเขียนการอบรมแปล อบรมเขียนแก่เยาวชนไทยคนรุ่นใหม่ โดยร่วมมือกับคณาจารย์ที่สนใจประเด็นความเป็นธรรมทางสังคม สร้างความเชื่อมต่อระหว่างวัฒนธรรม และระหว่างวัย 

ปัจจุบัน สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านผลิตหนังสือแปลและเขียนรวมมากกว่า 15 เล่ม ทำงานกับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์รวมกันกว่า 50 คน ในการสร้างสรรค์ “ความรู้เพื่อประชาธิปไตย”


โครงการแปลงาน ยีน ชาร์ป เพื่อประชาธิปไตยไทย

ยีน ชาร์ป (1928 – 2018) เป็นนักยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคนหนึ่ง หนังสือของเขาเป็นคู่มือชี้นำการต่อสู้ของประชาชนทั่วโลกให้โค่นล้มเผด็จการได้อย่างสันติวิธี

สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน เล็งเห็นความสำคัญของยีน ชาร์ป เราต้องการนำงานของเขาที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย และที่ยังไม่เคยแปล แปลเป็นภาษาไทย และมุ่ง “สาธารณชน” ในวงกว้าง มากกว่าจะเป็นการผลิตเพื่อวงวิชาการเล็กๆ เพื่อให้คนเตรียมตัวต่อต้านอำนาจรัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และเรียนรู้วิธีการรณรงค์ที่ทรงพลังต่อต้านอำนาจเผด็จการในชีวิตประจำวัน

เรามีความตั้งใจระดมทุน รับบริจาค และแจกจ่ายหนังสือของชาร์ปให้กว้างขวางมากที่สุด อย่างน้อย 5,000 เล่มทั่วประเทศ