โลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องเปลี่ยน โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

โลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องเปลี่ยน 

โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล 

พิมพ์โดย สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน

งานเขียนตรงนี้อาจไม่มีประโยชน์กับโรงเรียนที่ปิดขังตัวเองอยู่ในกะลาคับแคบ แต่ผมเชื่อว่างานของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่มองเห็นสภาพปัญหาทางการศึกษาในแนวทางเดียวกับคุณ และหากจะช่วยเปิดใจอันคับแคบของผู้ใหญ่บางคนได้ นั่นก็คือที่สุดแล้วที่เราจะหวังได้จากหนังสือเล่มหนึ่ง

Way Magazine

Description

จดหมาย 11 ฉบับจากเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ถึง โรงเรียนที่เขาเคยเรียน ด้วยข้อเสนอที่เชิงปฏิบัติและเห็นผลได้จริง