เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนโดย สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และคณะนิสิต

เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และคณะ

พิมพ์โดย สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน

นิ้วกลม เขียนคำนิยมว่า

หากย้อนเวลากลับไปได้ในสมัยเข้าเรียนปีหนึ่งที่จุฬาฯ แล้วได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เชื่ออย่างยิ่งว่าผมจะสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอีก

Description

อ่านสัมภาษณ์บรรณาธิการหนังสือได้ที่นี่ http://nisitreview.com/238