เวลาอยู่ข้างเรา: หนังสือวันเกิดโจชัว หว่อง (Time is on Our Side: A Birthday Book for Joshua Wong) โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และภวัต อัครพิพัฒนา

ความอยุติธรรมไม่ว่าเกิดขึ้นในที่ใด ย่อมคุกคามความยุติธรรมในทุกที่ เราติดอยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์กันที่หลีกหนีไม่ได้ ที่ถักทอเป็นผืนผ้าแห่งชะตากรรมเพียงผืนเดียว ผลกระทบทางตรงต่อผู้ใดย่อมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อทั้งหมด เราไม่สามารถอยู่ในกรอบคิด “คนนอกที่เข้ามาปลุกปั่น” อันคับแคบแบบกบในกะลาได้อีก – จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม (Letter from Birmingham Jail) มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลกสองชิ้น คือ จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม ของ มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์

และ คำประกาศอดอาหารประท้วงในวันที่สองของเดือนมิถุนายน ของหลิว เสี่ยวโป รวมถึงบทสัมภาษณ์โจชัวหว่องในวัยเยาว์ พร้อมคำนำเสนอที่จะทำให้เข้าใจถึงบริบทของความเรียงและชีวิตของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยิ่งใหญ่ทั้งสามท่าน

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ และเจสัน อึง เพื่อนของโจชัว หว่อง

Description

ความอยุติธรรมไม่ว่าเกิดขึ้นในที่ใด ย่อมคุกคามความยุติธรรมในทุกที่ เราติดอยู่ในเครือข่ายของความสัมพันธ์กันที่หลีกหนีไม่ได้ ที่ถักทอเป็นผืนผ้าแห่งชะตากรรมเพียงผืนเดียว ผลกระทบทางตรงต่อผู้ใดย่อมส่งผลกระทบทางอ้อมต่อทั้งหมด เราไม่สามารถอยู่ในกรอบคิด “คนนอกที่เข้ามาปลุกปั่น” อันคับแคบแบบกบในกะลาได้อีก – จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม (Letter from Birmingham Jail) มาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์

หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลกสองชิ้น คือ จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม ของ มาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์

และ คำประกาศอดอาหารประท้วงในวันที่สองของเดือนมิถุนายน ของหลิว เสี่ยวโป รวมถึงบทสัมภาษณ์โจชัวหว่องในวัยเยาว์ พร้อมคำนำเสนอที่จะทำให้เข้าใจถึงบริบทของความเรียงและชีวิตของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยิ่งใหญ่ทั้งสามท่าน

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ และเจสัน อึง เพื่อนของโจชัว หว่อง