ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่20 (On Tyranny) โดย ทิโมธี สไนเดอร์ แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลและชยางกูร ธรรมอัน

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20 เขียนโดย ทิโมธี สไนเดอร์ แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน บรรณาธิการโดย วริตตา ศรีรัตนา คำนิยมโดย ผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

หนังสือขายดีของนิวยอร์กไทม์ ผู้เขียนเตือนถึงภัยอันตรายจากการทะยานของโดนัล ทรัมป์ ว่านี่คือสภาวะคล้ายกับการย้อนกลับไปยุคนาซี เขาเสนอทางต่อสู้เพื่อออกจากเส้นทางนี้

เกษียร เตชะพีระ ศาสตราจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขียนถึงหนังสือเล่มนี้ในมติชนว่า

ทิโมธี ซไนเดอร์ ศาสตราจารย์ประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐ ผู้ค้นคว้าวิจัยเรื่องสงครามกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประวัติศาสตร์ยุโรปมาหลายสิบปีได้ประมวลประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วสรุปขึ้นเป็นบทเรียน 20 บทซึ่งอาจช่วยให้สังคมอเมริกันและประเทศอื่นในโลกหลีกเลี่ยงการเสื่อมถอยจากระบอบเสรีประชาธิปไตยไปเป็นระบบเผด็จการอำนาจนิยมได้

Description

เราดื่มด่ำกับมายาคติของการ “หมดยุคสมัยประวัติศาสตร์” การทำแบบนี้นั้นเป็นการลดภูมิป้องกันตัวเอง เป็นการจำกัดกรอบจินตนาการพวกเราเองและเปิดทางให้แก่ระบอบประเภทที่เราคอยพร่ำบอกกับตัวเองว่าไม่มีทางจะหวนกลับมาได้อีก

โดย ทิโมธี สไนเดอร์

ตัวอย่างของบทเรียนและแนวทางการต่อสู้

ข้อ 1 อย่ายอมเชื่อฟังทำตามไว้ล่วงหน้า

ข้อ 10 เชื่อในความจริง

ข้อ 18 จงสงบสุขุมเมื่อสิ่งที่ไม่คาดคิดบังเกิด