ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20 (2561)

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20 (2561)

On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century

“เราดื่มด่ำกับมายาคติของการ “หมดยุคสมัยประวัติศาสตร์” การทำแบบนั้นเป็นการลดภูมิป้องกันตนเอง เป็นการจำกัดกรอบจินตนาการพวกเราเองและเปิดทางให้แก่ระบอบประเภทที่เราคอยพร่ำบอกกับตัวเองว่าไม่มีทางจะหวนกลับมาได้อีก”

เรียนรู้ 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20  เพื่อพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุของระบอบเผด็จการ เราจะรับมือมันอย่างไร เช่น 1. อย่ายอมรับเชื่อฟังทำตามล่วงหน้า 2.ปกป้องสถาบันทั้งหลาย … 18. จงสงบสุขุมเมื่อสิ่งไม่คาดคิดบังเกิด 

เรียนรู้เพื่อจะรู้วิธีป้องกันมันได้อย่างไร จากนักประวัติศาสตร์ชั้นนำแห่งยุคสมัย ทิโมธี สไนเดอร์ ไม่ควรอ่าน ไม่ควรพลาด หากไม่อยากให้ทรราชย์ปกครอง


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Timothy Snyder

ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561

ISBN: 9786168051085