จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก (2562)

จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก (2562)

Letter to Dr Husák (Dopis Gustavu Husakovi)

ใช่ จริงในระดับหนึ่งที่ประเทศเราสงบ
แต่ประเทศเราตอนนี้สงบเงียบดั่งโรงเก็บศพหรือสุสาน ใช่หรือไม่ล่ะท่าน ? 

– วาตชลัฟ ฮาเวล


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Václav Havel 

ผู้แปล: ชยางกูร ธรรมอัน, เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, วริตตา ศรีรัตนา 

พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562 

ISBN: 9786168209103