โครงการแปลผลงาน ไอเซยา เบอร์ลิน

ไอเซยา เบอร์ลิน (1909 – 1997) เป็นนักคิดเสรีนิยมชาวรัสเซีย-อังกฤษ ที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 20 เขาเติบโตในช่วงปฏิวัติรัสเซีย ทำงานในสถานทูตที่วอชิงตัน และรัสเซีย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นปัญญาชนแนวหน้าในสงครามเย็น 

แม้ว่าเขาจะเป็นที่รู้จักดีในโลกตะวันตก แต่ในวงวิชาการ หรือแวดวงวรรณกรรมในประเทศไทยกลับแทบไม่มีการพูดถึงเบอร์ลินเลย ทั้งที่งานเขียนของเบอร์ลินครอบคลุมในหลายประเด็นสำคัญเช่น เสรีภาพ, ประวัติศาสตร์ทางความคิด, นักคิดและวรรณกรรมรัสเซีย, นักคิดฝ่ายต่อต้านยุคแสงสว่างทางปัญญา

ด้วยอิทธิพลทางความคิดของเขาที่มีต่อผม ดังนั้น โครงการนี้จึงเป็นงานอดิเรกอันเปี่ยมสุขในการแปลงานของเบอร์ลินชิ้นสำคัญๆทั้งหมดออกสู่ภาษาไทยให้คนไทยทั่วไปได้เข้าถึงงานของนักคิดที่ยอดเยี่ยมคนนี้ 

ปัจจุบัน ผมและเพื่อนๆได้ผลิต หนังสือแปลรวมความเรียงเบอร์ลิน เป็นภาษาไทยหนึ่งเล่ม และความเรียงอีกหลายชิ้น (ผมจัดกลุ่มตามหัวข้อที่สนใจ)

ผมขอขอบคุณ Henry Hardy และ Mark Pottle ผู้เป็นกรรมการของ The Isaiah Berlin Literary Trust แห่ง  Wolfson College มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ตที่สนับสนุนเกื้อกูลผมให้แปลงานออกมาได้ 

หนังสือรวมบทความ

แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซยา เบอร์ลิน
Messages to Our Century: Three Essays of Isaiah Berlin

รู้จักแนวคิดของเบอร์ลิน

บนเส้นทางปัญญาชนของผม โดย ไอเซยา เบอร์ลิน
My Intellectual Path by Isaiah Berlin (Thai Version)
แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน

เรื่องสั้น เป้าหมายเป็นหลักวิธีการเป็นรอง โดย ไอเซยา เบอร์ลิน
The Purpose Justifies the Ways (Thai Version) by Isaiah Berlin
แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลและชยางกูร ธรรมอัน

แนะนำหนังสือไอเซยา เบอร์ลิน โดย เฮนรี ฮาร์ดี้
The Best Books on Isaiah Berlin by Henry Hardy
แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน

ประวัติศาสตร์ทางความคิด 

คำถามของมาเคียเวลลี่ โดย ไอเซยา เบอร์ลิน
The Question of Machiavelli by Isaiah Berlin (Thai Version)
แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน

เสรีภาพ

มโนทัศน์สองแบบของเสรีภาพ (แปลยังไม่สมบูรณ์) โดย ไอเซยา เบอร์ลิน
Two Concepts of Liberty (incompleted translation) by Isaiah Berlin (Thai Version)
แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน

ปัญญาชนรัสเซีย

บทบาทหน้าของปัญญาชน อินเทลิเยนเซีย
The Role of the Intelligentsia by Isaiah Berlin
แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน