ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู: บทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโป (2561)

ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู: บทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโป (2561)

I Have No Enemies: Selected Essays of Liu Xiaobo

คัดสรรบทความของนักเขียน “ผู้สั่นคลอนพรรคคอมมิวนิสต์จีน”

“สิ่งที่ตัวผมเองได้เผชิญมาในฐานะนักโทษการเมืองนั้นไม่สามารถเทียบกับสิ่งที่หลิว เสี่ยวโปเผชิญมาได้เลย ทั้งนี้เขาได้เป็นดุจประทีปส่องทางในขณะที่ผมถูกจองจำอยู่ในคุก ความกล้าหาญและความรักของเขามิอาจถูกสกัดกั้นไว้ได้ ถึงแม้เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมามากมายก็ตาม ผมได้แต่หวังว่าในวันข้างหน้าที่จะถึงนี้ ในขณะที่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังผงาดอยู่อย่างต่อเนื่องเราจะปกปักษ์รักษาและให้เกียรติแก่ความกล้าหาญชาญชัยนั้น”

จากคำนิยม โดย โจชัว หว่อง

“ในสังคมที่รัฐบาลเผด็จการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยทางการเมืองอย่างรุนแรงป่าเถื่อนและเหล่านายทุนอ้างผลประโยชน์ในการสนับสนุนอำนาจอาธรรม์ของผู้ปกครองมนุษย์โลกธรรมดาๆ คนหนึ่งซึ่งไม่มีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ซื้อกันมาด้วยราคาแพงกว่าความอยู่ดีกินดีของประชาชนและไม่มีทุนทรัพย์อเนกอนันต์อย่างนายทุนที่เห็นค่าของกำไรและดอกเบี้ยมากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมสังคมนั้น เราคงไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจะยืนหยัดอยู่ข้างความจริง…อาจจะทำให้เราถูกกลั่นแกล้งต้องขึ้นโรงขึ้นศาล มันอาจจะทำให้เราต้องถูกจองจำในนิวาศสถานหรือถูกจำคุกและท้ายที่สุดแล้วมันอาจกลายเป็นจุดจบของการมีชีวิตอยู่ของเราเลยก็ได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว…ทั้งหมดนั้นคุ้มค่าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ความเป็นมนุษย์นั้นงดงามและความสามารถที่จะมองเห็นตัวเองในกระจกได้โดยไม่ต้องหลบตานั้นคือพระอันประเสริฐที่สุดที่เรามีโอกาสจะได้รับมาในชีวิตหนึ่ง”

— ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์, อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: Liu Xiaobo

ผู้แปล: ชยางกูร ธรรมอัน, เนติวิทย์ โชติทร์ไพศาล, ปัณณธร เขื่อนแก้ว, ฐาปกร แก้วลังกา, มณฑิกา จันทวี และนพรุจ ศรีรัตน์สิริกุล

พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2561

ISBN: 9786168209004