ประเทศไทยเปลี่ยน เกณฑ์ทหารต้องเปลี่ยน (2561)

ประเทศไทยเปลี่ยน เกณฑ์ทหารต้องเปลี่ยน (2561)

I Can Love My Country Without Having to be Drafted 

หนังสือเล่มนี้พาไปสำรวจมิติต่างๆของการต่อต้านการเกณฑ์ทหาร ในรูปแบบอ่านง่ายๆ เนื้อหาสบายๆ

นี่ถือเป็นเล่มแรกของวรรณกรรมการต่อต้านการเกณฑ์ทหาร ซึ่งต้องการการพัฒนาต่อยอดต่อไปในการต่อสู้เรื่องที่คารังคาซังมากว่าร้อยปี


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561

ISBN: 9786169282877