เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)

เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)

How to Survive in Chula

จากคำนิยมของนิ้วกลม (ศิษย์เก่าจุฬาฯ คณะสถาปัตย์)

“หากย้อนเวลากลับไปได้ในสมัยเข้าเรียนปีหนึ่งที่จุฬาฯ แล้วได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เชื่ออย่างยิ่งว่าผมจะสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอีก”

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกๆ คนที่สนใจที่จะเข้าเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แน่นอนว่าคำถามที่ตั้งในเล่มนี้ จากนิสิตจุฬาฯกว่า 20 คนใน 11 คณะจะทำให้เราประยุกต์ใช้ชีวิตในจุฬาฯได้คุ้มค่า และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยเช่นกัน  


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย, เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ชยางกูร ธรรมอัน, ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี, ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล และคณะ

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561

ISBN: 9786169282891