ประวัติศาสตร์ที่อยากอธิบาย (2558)

ประวัติศาสตร์ที่อยากอธิบาย (2558)

History I Want to Explain

ชีวิตของนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ทำจุลสารในโรงเรียน ขีดเขียนจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโรงเรียน รวมบทความในโอกาสครบรอบ 5 ปีจุลสารปรีดีในโรงเรียน ของเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และรวมบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวในขณะนั้น จุลสารนี้เป็นดั่งจุดเริ่มต้นของความคิดความอ่านของเขาก่อนที่จะทะยานอยากออกนอกรั้วโรงเรียน


ข้อมูลหนังสือ

ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2558

ISBN: 9786163948601