โครงการแปลงาน ยีน ชาร์ป เพื่อประชาธิปไตยไทย

ยีน ชาร์ป (1928 – 2018) เป็นนักยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดคนหนึ่ง หนังสือของเขาเป็นคู่มือชี้นำการต่อสู้ของประชาชนทั่วโลกให้โค่นล้มเผด็จการได้อย่างสันติวิธี

ประเทศไทยเอง งานของชาร์ปมีนักวิชาการที่สนใจอยู่บ้าง แต่ในช่วงสิบ ถึงยี่สิบปีมานี้ งานของเขาถูกพูดถึงน้อยลง และในช่วงรัฐประหารก็แทบไม่มีการพูดถึงงานเขาเลย ซึ่งก็สะท้อนออกมาถึงยุทธศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนที่ล้มเหลวเช่นกัน 

สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน เล็งเห็นความสำคัญของยีน ชาร์ป เราต้องการนำงานของเขาที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย และที่ยังไม่เคยแปล แปลเป็นภาษาไทย และมุ่ง “สาธารณชน” ในวงกว้าง มากกว่าจะเป็นการผลิตเพื่อวงวิชาการเล็กๆ เพื่อให้คนเตรียมตัวต่อต้านอำนาจรัฐประหารที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง และเรียนรู้วิธีการรณรงค์ที่ทรงพลังต่อต้านอำนาจเผด็จการในชีวิตประจำวัน

เรามีความตั้งใจระดมทุน รับบริจาค และแจกจ่ายหนังสือของชาร์ปให้กว้างขวางมากที่สุด อย่างน้อย 5,000 เล่มทั่วประเทศ

หนังสือที่แปล

จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ (2563)

จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ (2563) From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Gene Sharp ผู้แปล: ธรรมชาติ กรีอักษร และภาคิน นิมมานนรวงศ์ พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2563 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 14, 2020

คู่มือต้านรัฐประหาร (2562)

คู่มือต้านรัฐประหาร (2562) Against the Coup “มีคนกล่าวว่าหากหนังสือ เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) ของมาคิอาเวทลีคือตำราครองอำนาจและรักษาอำนาจของผู้ปกครอง หนังสือเล่มนี้ของชาร์ปก็คือตำราต่อต้านอำนาจของประชาชน (…) ผู้นำบางคนที่สูญเสียอำนาจไปเพราะถูกประชาชนโค่นล้ม กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ทรงพลังกว่าอาวุธใดๆ”  – ประจักษ์ ก้องกีรติ “การรัฐประหารนำมาซึ่งความสูญเสียมากมาย ผู้คนถูกริดรอนเสรีภาพ.. อีกทั้งการศึกษาก็จะล้าหลัง เพราะเผด็จการไม่ต้องการให้ประชาชนฉลาด (…) เมื่อการกดขี่ยังมีอยู่ การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นต่อระบอบเผด็จการแบบเดิมๆ หรือต่อระบบอำนาจนิยม”  – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Gene Sharp ผู้แปลและปรับปรุงเพิ่มเติม: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (ปรับปรุงโดยได้รับอนุญาตจากฉบับแปลของ นุชจรีย์ ชลคุป) พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562 ISBN: 9786168209110 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020