Political Science Faculty for All

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะที่ผมกำลังศึกษาอยู่และผมก็รักคณะแห่งนี้เป็นอย่างมาก เหมือนที่ผมรักโรงเรียนของผม (โรงเรียนผมไมชอบผมเอามาก แต่ความรักไม่จำเป็นต้องได้รับการรักตอบเสมอไป)

เราอาจจะพูดได้ว่า คณะของเรามีศักยภาพสูงมาก นิสิตก็ดี หรืออาจารย์และบุคลากรท่านอื่นๆก็ดี ทว่ายังมีอุปสรรคอีกมากมายที่ขัดขวางเรา ให้เราต้องทำตามระบบประเพณีแบบเดิม แทนที่จะนำเอาปัญญาที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียน และการเห็นสภาพปัญหา มาสู่การคิดอย่างจริงจังและลงมือให้ศักยภาพได้ใช้อย่างเต็มที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆในคณะ

ถ้าหากหยุดนิ่งอาจจะไม่ตาย แต่เสียดายโอกาสที่เรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ และเราไม่ได้ทำให้เป็นตัวอย่าง ทั้งที่เสียงของพวกเรานั้นมีส่วนสำคัญมากในสังคมไทยภายภาคหน้า ในสังคมไทยแทบจะไม่มีพื้นที่ใดๆเหลือให้ความคิดและการทำอะไรใหม่ๆเป็นไปได้ คณะน่าจะเป็นพื้นที่ทางอุดมคติที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันได้

ดังนั้นผมจะเขียนข้อเสนอที่เป็นไปได้ ทำวิจัย หรือการผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์กับนิสิตหรือบุคลากรในคณะ (แน่นอน งานนี้ไม่อาจจะทำคนเดียวได้)

เวลาของเรามีน้อยนักในมหาวิทยาลัย ผมก็มีเวลาจำกัดมาก แต่เราทุกคนถ้าทำอะไรเล็กๆการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้แน่ ผมอยากจะทำที่ทำได้ ให้สมกับได้มาเรียนที่นี่ ตอบแทนพระคุณครูอาจารย์ ตอบแทนสังคมที่ทำให้เรามายืนอยู่ ณ ที่นี้ได้ ถ้าหากคณะเราดี เราสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสนทนา ประชาธิปไตยขึ้นมาได้ การเมืองที่ดีก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว!

Isaiah Berlin Project

เซอร์ไอเซยา เบอร์ลิน (1909 – 1997) เป็นนักปรัชญาคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20 นอกจากผลงานทางปรัชญาการเมืองที่เป็นอนุสรณ์สำคัญ ชีวิตของเบอร์ลินยังเต็มไปด้วยสีสัน การพบปะผู้คน การสนทนากับบุคคลน่าทึ่งจำนวนมากมาย ผลงานที่สำคัญของเขาคือการบุกเบิกประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสรีภาพ ความคิดฝ่ายตรงข้ามของนักปรัชญายุคภูมิธรรม ประวัติศาสตร์ศตวรรษที่20 ปัญญาชนรัสเซีย และพหุนิยม

ผมค่อนข้างจะประทับใจกับงานของเขาอย่างมาก คิดว่ายังร่วมสมัย ช่วยท้าทายแบบกระแสหลักในสังคมไทย ยังเป็นปัญญาเชิงปฏิบัติได้อีกด้วย ด้วยประการนี้ ผมจึงมีฉันทะแปล “แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซบา เบอร์ลิน” ผมต้องการจะแปลงานของเขาชิ้นอื่นๆ หรือไม่ก็เขียนอะไรเล็กๆน้อยๆให้คนไทยได้รู้ก็ยังดี ซึ่งก็โปรดติดตามการอัพเดตในเว็บไซต์แห่งนี้