Translated Books

//Translated Books

Translated Books

ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ดีๆอีกมาก การเรียนรู้ความรู้เปรียบเทียบ ข้ามวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้เราได้อะไรอีกมากมายในชีวิตและในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยของเรา ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งที่มีโอกาส (ไม่ได้จากโรงเรียน แต่ได้เดินทางไปอินเดียนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญ) ที่จะได้รู้จักภาษาอังกฤษและพอจะอ่านภาษาอังกฤษได้ จึงอยากจะตอบแทนสังคมไทยด้วยการแปลงานเขียนที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตาม นี่เป็นงานของนิสิตธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้ดีวิเศษอะไร ต้องขอบคุณเพื่อนครูอาจารย์ และผู้คนอีกจำนวนมากมายที่ช่วยคิด [...]

By |2018-03-06T22:30:06+00:00January 23rd, 2018|Books, Translated Books|1 Comment