หนังสือ

ประเทศไทยยังขาดองค์ความรู้ดีๆ อีกมาก การเรียนรู้ความรู้เปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง หนังสือเป็นหนึ่งในตัวช่วยที่จะทำให้เราได้อะไรอีกมากมายในชีวิตและในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยของเรา ในฐานะนักเรียนคนหนึ่งที่มีโอกาส (ไม่ได้จากโรงเรียน แต่ได้เดินทางไปอินเดียนั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญ) ที่จะได้รู้จักภาษาอังกฤษและพอจะอ่านภาษาอังกฤษได้ จึงอยากจะตอบแทนสังคมไทยด้วยการแปลงานเขียนที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม นี่เป็นงานของนิสิตธรรมดาคนหนึ่ง ไม่ได้ดีวิเศษอะไร ต้องขอบคุณเพื่อนครูอาจารย์ และผู้คนอีกจำนวนมากมายที่ช่วยคิด ช่วยแก้ไข จนทำให้งานเหล่านี้สำเร็จได้


หนังสือแปล

จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก (2562)

จดหมายเปิดผนึกถึง ดร.ฮุสาก (2562) Letter to Dr Husák (Dopis Gustavu Husakovi) ใช่ จริงในระดับหนึ่งที่ประเทศเราสงบ แต่ประเทศเราตอนนี้สงบเงียบดั่งโรงเก็บศพหรือสุสาน ใช่หรือไม่ล่ะท่าน ?  – วาตชลัฟ ฮาเวล ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Václav Havel  ผู้แปล: ชยางกูร ธรรมอัน, เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, วริตตา ศรีรัตนา  พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562  ISBN: 9786168209103 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

คู่มือต้านรัฐประหาร (2562)

คู่มือต้านรัฐประหาร (2562) Against the Coup “มีคนกล่าวว่าหากหนังสือ เจ้าผู้ปกครอง (The Prince) ของมาคิอาเวทลีคือตำราครองอำนาจและรักษาอำนาจของผู้ปกครอง หนังสือเล่มนี้ของชาร์ปก็คือตำราต่อต้านอำนาจของประชาชน (…) ผู้นำบางคนที่สูญเสียอำนาจไปเพราะถูกประชาชนโค่นล้ม กล่าวว่าหนังสือเล่มนี้ทรงพลังกว่าอาวุธใดๆ”  – ประจักษ์ ก้องกีรติ “การรัฐประหารนำมาซึ่งความสูญเสียมากมาย ผู้คนถูกริดรอนเสรีภาพ.. อีกทั้งการศึกษาก็จะล้าหลัง เพราะเผด็จการไม่ต้องการให้ประชาชนฉลาด (…) เมื่อการกดขี่ยังมีอยู่ การต่อต้านจึงเป็นหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นต่อระบอบเผด็จการแบบเดิมๆ หรือต่อระบบอำนาจนิยม”  – ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Gene Sharp ผู้แปลและปรับปรุงเพิ่มเติม: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล (ปรับปรุงโดยได้รับอนุญาตจากฉบับแปลของ นุชจรีย์ ชลคุป) พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562 ISBN: 9786168209110 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน (2562)

ความทุกข์ของชาวอุยกูร์ภายใต้คอมมิวนิสต์จีน (2562) The Suffering of the Uyghurs Under the Chinese Communist Regime หนังสือตีแผ่โศกนาฏกรรมที่ชาวอุยกูร์กำลังเผชิญอยู่ ณ ขณะนี้ อันตรายของการยินยอมให้คนไม่กี่คนรับบทบาทพระเจ้านี้เองทำให้ปัญหาชาติพันธุ์ไม่ใช่เรื่องของประเทศหนึ่งประเทศเดียวประเทศใด… หากเป็นเรื่องของทุกคนบนโลก ใช่..โลกที่หลั่งน้ำตามากมายมหาสมุทรให้กับหนังฆ่าล้างเผ่าพันธู์ยิวก่นด่าความเลวร้ายของนาซีแต่กลับเมินเฉย บอดใบ้และแสร้งทำว่าสิ่งเดียวกันนี้ไม่ได้กำลังเกิดขึ้นกับชาวทิเบต ปาเลสไตน์ อุยกูร์และชาติพันธุ์ไร้อำนาจต่างๆ..ใบนี้ – วีรพร นิติประภา (นักเขียนรางวัลซีไรต์) เราชาวไทยควรตื่นตัวและรับรู้ถึงความทุกข์ยากของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะในพม่า กัมพูชา เวียดนาม ลาว หรือจึน ถ้ารับรู้และตื่นตัว เพื่อหาทางทำอะไรๆ ให้เป็นคุณประโยชน์กับคนที่ถูกเบียดเบียนบีฑาเหล่านั้น ย่อมจักได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมควรกับคุณค่าของความเป็นคน – ส.ศิวรักษ์ ข้อมูลหนังสือ ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ปวริศร์ หนูทอง, อิสยาพร วุ่นดี, ปิ่นสุดา โสรัสสะ, ปรีดาภรณ์ ศรีทองคำ, ใต้อุโมงค์สีน้ำเงิน พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562 ISBN: 9786168209080 สั่งซื้อหนังสือ […]

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ปู่เบนน์สอนการเมือง (2562)

ปู่เบนน์สอนการเมือง (2562) Letters to My Grandchildren “ตั้งแต่แรกเริ่มของกาลเวลา ในจิตใจของทุกคนในทุกอารยธรรม มักจะมีไฟสองแบบที่โชติช่วงเสมอ นั่นคือไฟแห่งความโกรธเคืองต่อความอยุติธรรม และไฟแห่งความหวังที่เราสามารถจะสร้างโลกที่ดีกว่าได้ สิ่งที่คนแก่อย่างปู่สามารถทำได้ดีที่สุดก็คือ การทำให้ไฟทั้งสองแบบนี้ ยังคงลุกโชติช่วงต่อไป” จากจดหมายฉบับที่ 37 “เบนน์เขียนหนังสือเล่มนี้ด้วยการมองโลกในแง่บวกอย่างมีพลัง เขากลั่นความคิดของเขาจากประสบการณ์และจุดยืนสังคมนิยมอย่างตั้งมั่น ทิ้งไว้ในจดหมาย ข้อความที่ส่งผ่านจดหมายคือ ความผิดพลาดหลายประการ ที่คนรุ่นเขาทำไว้ คนรุ่นหลานเขามีทั้งเทคโนโลยีที่เขาไม่เคยมี, ความสามารถ ในการสร้างเครือข่ายทั่วโลก และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้รอเรานำมันมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอเพียงเรามีความมุ่งมั่นและปรารถนา ที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริง คนรุ่นเราในสายตาของเบนน์ จึงเป็นคนรุ่นที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด” คำนิยมโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Tony Benn ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562 ISBN: 9786168209059 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ชวนคิดเรื่องแบ่งฝ่าย : ว่าด้วยการรวมกลุ่มและความสุดโต่ง (2562)

ชวนคิดเรื่องแบ่งฝ่าย : ว่าด้วยการรวมกลุ่มและความสุดโต่ง (2562) Why Groups Go to Extremes เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงสิบปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการรวมกลุ่มของคนที่มีความเห็นเหมือนกัน แล้วทำให้เกิดความเห็นต่างกันที่รุนแรง …แต่ละกลุ่มเหมือนรถยนต์ที่มีแต่คันเร่ง ไม่มีเบรก ไม่มีกระจกหลัง ไม่มีกระจกมองข้าง วิ่งตะบึงไปตามทิศทางที่กลุ่มคิดว่าถูกต้อง อาจทำให้ระยะห่างระหว่างกลุ่มเพิ่มมากขึ้น และหาทางที่จะไปร่วมกันได้ยาก — ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, คำนิยม ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Cass R. Sunstein ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ ชยางกูร เพ็ชรปัญญา พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562 ISBN: 9786168209035 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

คู่มือพิชิตการเลือกตั้ง (สำหรับคนหน้าใหม่) (2562)

คู่มือพิชิตการเลือกตั้ง (สำหรับคนหน้าใหม่) (2562) How to Win an Election “…คู่มือพิชิตการเลือกตั้ง เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้เลือกตั้ง และประชาชนทั่วไปเก็บความไร้เดียงสาใส่ลิ้นชัก เติมอาวุธทางปัญญา พอที่จะลบเหลี่ยมลูบคมนักการเมืองทั้งที่มาจากการเลือกตั้ง และนักการเมืองที่มาเองแบบไม่ได้เลือก…” — รศ.ดร. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี “…อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้เห็นว่าท่านเป็นคนใจกว้างได้ คือการที่ท่านทำตัวให้คนเข้ามาหาได้ตลอดเวลา พวกเขาไม่เพียงแต่สามารถเข้าหาท่านผ่านประตูบ้านของท่านเท่านั้น แต่สีหน้าและการแสดงออกของท่านต้องเปิดรับให้พวกเขาเข้าหาท่านด้วย ซึ่งนั่นคือประตูสู่จิตใจ ถ้าท่านแสดงออกความรู้สึกแบบสงวนท่าทีและไม่จดจ่อกับพวกเขา มันก็แทบไม่มีประโยชน์อันใดเลย ที่ท่านจะเปิดประตูบ้านไว้ เพราะคนเราไม่เพียงแต่ปรารถนาแค่คำสัญญา ที่พวกเขาจะได้รับ โดยเฉพาะที่ได้จากการร้องขอต่อผู้สมัครของพวกเขานั้น แต่พวกเขายังต้องการคำมั่นสัญญาที่มาจากท่าทีที่กระตือรือร้นและเอื้ออารีด้วย…” — Quintus Tullius Cicero ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Quintus Tullius Cicero ผู้แปล: ธรณ์เทพ มณีเจริญ และเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562 ISBN: 9786168209042 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู: บทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโป (2561)

ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู: บทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโป (2561) I Have No Enemies: Selected Essays of Liu Xiaobo คัดสรรบทความของนักเขียน “ผู้สั่นคลอนพรรคคอมมิวนิสต์จีน” “สิ่งที่ตัวผมเองได้เผชิญมาในฐานะนักโทษการเมืองนั้นไม่สามารถเทียบกับสิ่งที่หลิว เสี่ยวโปเผชิญมาได้เลย ทั้งนี้เขาได้เป็นดุจประทีปส่องทางในขณะที่ผมถูกจองจำอยู่ในคุก ความกล้าหาญและความรักของเขามิอาจถูกสกัดกั้นไว้ได้ ถึงแม้เขาต้องเผชิญกับอุปสรรคมามากมายก็ตาม ผมได้แต่หวังว่าในวันข้างหน้าที่จะถึงนี้ ในขณะที่การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังผงาดอยู่อย่างต่อเนื่องเราจะปกปักษ์รักษาและให้เกียรติแก่ความกล้าหาญชาญชัยนั้น” จากคำนิยม โดย โจชัว หว่อง “ในสังคมที่รัฐบาลเผด็จการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จปราบปรามผู้ไม่เห็นด้วยทางการเมืองอย่างรุนแรงป่าเถื่อนและเหล่านายทุนอ้างผลประโยชน์ในการสนับสนุนอำนาจอาธรรม์ของผู้ปกครองมนุษย์โลกธรรมดาๆ คนหนึ่งซึ่งไม่มีทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ซื้อกันมาด้วยราคาแพงกว่าความอยู่ดีกินดีของประชาชนและไม่มีทุนทรัพย์อเนกอนันต์อย่างนายทุนที่เห็นค่าของกำไรและดอกเบี้ยมากกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเพื่อนร่วมสังคมนั้น เราคงไม่มีทางเลือกมากนักนอกจากจะยืนหยัดอยู่ข้างความจริง…อาจจะทำให้เราถูกกลั่นแกล้งต้องขึ้นโรงขึ้นศาล มันอาจจะทำให้เราต้องถูกจองจำในนิวาศสถานหรือถูกจำคุกและท้ายที่สุดแล้วมันอาจกลายเป็นจุดจบของการมีชีวิตอยู่ของเราเลยก็ได้ แต่ท้ายที่สุดแล้ว…ทั้งหมดนั้นคุ้มค่าเพราะพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ความเป็นมนุษย์นั้นงดงามและความสามารถที่จะมองเห็นตัวเองในกระจกได้โดยไม่ต้องหลบตานั้นคือพระอันประเสริฐที่สุดที่เรามีโอกาสจะได้รับมาในชีวิตหนึ่ง” — ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์, อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Liu Xiaobo ผู้แปล: ชยางกูร ธรรมอัน, เนติวิทย์ โชติทร์ไพศาล, ปัณณธร เขื่อนแก้ว, ฐาปกร แก้วลังกา, มณฑิกา จันทวี และนพรุจ ศรีรัตน์สิริกุล พิมพ์ครั้งที่ […]

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20 (2561)

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20 (2561) On Tyranny: Twenty Lessons from the Twentieth Century “เราดื่มด่ำกับมายาคติของการ “หมดยุคสมัยประวัติศาสตร์” การทำแบบนั้นเป็นการลดภูมิป้องกันตนเอง เป็นการจำกัดกรอบจินตนาการพวกเราเองและเปิดทางให้แก่ระบอบประเภทที่เราคอยพร่ำบอกกับตัวเองว่าไม่มีทางจะหวนกลับมาได้อีก” เรียนรู้ 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20  เพื่อพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุของระบอบเผด็จการ เราจะรับมือมันอย่างไร เช่น 1. อย่ายอมรับเชื่อฟังทำตามล่วงหน้า 2.ปกป้องสถาบันทั้งหลาย … 18. จงสงบสุขุมเมื่อสิ่งไม่คาดคิดบังเกิด  เรียนรู้เพื่อจะรู้วิธีป้องกันมันได้อย่างไร จากนักประวัติศาสตร์ชั้นนำแห่งยุคสมัย ทิโมธี สไนเดอร์ ไม่ควรอ่าน ไม่ควรพลาด หากไม่อยากให้ทรราชย์ปกครอง ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Timothy Snyder ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561 ISBN: 9786168051085 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซยา เบอร์ลิน (2561)

แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซยา เบอร์ลิน (2561) Messages To Our Century: Three Essays of Isaiah Berlin “สำหรับงานเขียนของเบอร์ลินนั้น แม้จะยาก ก็น่าอ่านทุกชิ้นต้องขออนุโมทนา ที่สามนิสิตจุฬาฯนั้น ผู้ต้องหาคดีถวายสัตย์และได้รับการลงทัณฑ์อย่างปราศจากความยุติธรรมและการุณยธรรมได้ร่วมมือร่วมใจกันแปลงานของเบอร์ลินออกมา นับว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส แทนที่จะขึ้นโกรธครูบาอาจารย์ที่แสดงตนดังเผด็จการ … ถ้าพวกเขาตามีแวว ก็จะได้ลิ้มรสผลงานดีๆ เช่นนี้ (ถ้าเขาต้องการจะออกนอกกรอบทางความคิดอย่างแคบๆของพวกเขา) และให้สาธุชนได้เข้าถึงงานอันเป็นบาทฐานของความเป็นมนุษย์นั่นก็คือ เสรีภาพ” – ส.ศิวรักษ์ ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: Isaiah Berlin ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ชยางกูร ธรรมอัน และธรณ์เทพ มณีเจริญ พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561 ISBN:  9786169282853 FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

เวลาอยู่ข้างเรา: หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลก (2560)

เวลาอยู่ข้างเรา: หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลก (2560) Time Is on Our Side: A Book for Joshua Wong’s 21st Birthday หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลกสองชิ้น คือ 1.จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม ของมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ 2.คำประกาศอดอาหารประท้วงในวันที่สองของเดือนมิถุนายน ของหลิว เสี่ยวโป และ 3.บทสัมภาษณ์โจชัวหว่องในวัยเยาว์ พร้อมคำนำเสนอที่จะทำให้เข้าใจถึงบริบทของความเรียงและชีวิตของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยิ่งใหญ่ทั้งสามท่าน  โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ และเจสัน อึง เพื่อนของโจชัว หว่อง ข้อมูลหนังสือ ผู้แปล: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และภวัต อัครพิพัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2560 ISBN: 9786169282846 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

หนังสือเขียนภาษาไทย

เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561)

เอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2561) How to Survive in Chula จากคำนิยมของนิ้วกลม (ศิษย์เก่าจุฬาฯ คณะสถาปัตย์) “หากย้อนเวลากลับไปได้ในสมัยเข้าเรียนปีหนึ่งที่จุฬาฯ แล้วได้อ่านหนังสือเล่มนี้ เชื่ออย่างยิ่งว่าผมจะสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณค่าและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นอีก” หนังสือเล่มนี้เหมาะกับทุกๆ คนที่สนใจที่จะเข้าเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แน่นอนว่าคำถามที่ตั้งในเล่มนี้ จากนิสิตจุฬาฯกว่า 20 คนใน 11 คณะจะทำให้เราประยุกต์ใช้ชีวิตในจุฬาฯได้คุ้มค่า และในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ด้วยเช่นกัน   ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย, เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, ชยางกูร ธรรมอัน, ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี, ณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล และคณะ พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561 ISBN: 9786169282891 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง: ประชาธิปไตยในระดับนิสิตนักศึกษา (2561)

ฝันให้ไกล ไปให้ถึง: ประชาธิปไตยในระดับนิสิตนักศึกษา (2561) Towards Campus Democracy in Thailand จากประสบการณ์ของเนติวิทย์ในหลายปี เขาเห็นความสำคัญอย่างหนึ่งคือ ประชาธิปไตยไทยมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษา เราจะทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงในระดับชาติได้ อาจจะมิใช่แค่การเรียกร้องระดับใหญ่ แต่ในระดับ “ความรับผิดชอบ” ของนักศึกษา สโมสรนิสิตนักศึกษา ในแต่ละมหาวิทยาลัยด้วย หนังสือเล่มนี้รวมจดหมายที่เนติวิทย์เขียนถึงนายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯของตน เพื่อเสนอวิธีทางและแนวคิด เพื่อการสร้างประชาธิปไตยที่มีความหมายต่อทุกๆ คน และสะท้อนไปยังระดับประเทศ ในภาคผนวกยังมีบทความวิจารณ์เนติวิทย์ในฐานะนักปฏิรูปด้วย  ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: เนติวิทย์​ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ประเทศไทยเปลี่ยน เกณฑ์ทหารต้องเปลี่ยน (2561)

ประเทศไทยเปลี่ยน เกณฑ์ทหารต้องเปลี่ยน (2561) I Can Love My Country Without Having to be Drafted  หนังสือเล่มนี้พาไปสำรวจมิติต่างๆของการต่อต้านการเกณฑ์ทหาร ในรูปแบบอ่านง่ายๆ เนื้อหาสบายๆ นี่ถือเป็นเล่มแรกของวรรณกรรมการต่อต้านการเกณฑ์ทหาร ซึ่งต้องการการพัฒนาต่อยอดต่อไปในการต่อสู้เรื่องที่คารังคาซังมากว่าร้อยปี ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2561 ISBN: 9786169282877 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

โลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องเปลี่ยน (2560)

โลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องเปลี่ยน (2560) World has been changed, Thai School Must be Changed: Letters on Small that Matters for Improving Thai School หนังสือขายดีที่สุดพิมพ์หลายครั้ง และให้แรงบันดาลใจนักเรียนในหลายโรงเรียนในการตั้งคำถามกับโรงเรียนของตนเอง รวบรวมจดหมายของเนติวิทย์ที่เขียนถึงประธานสถาบันศึกษาโรงเรียนเก่าของเขา หลังจากที่เขาเรียนจบมาได้หนึ่งปี ในฐานะนิสิตหมาดๆ และอดีตนักเรียน เขาแสดงความกังวลใจต่อการศึกษา และเสนอ ทางออกที่ง่ายๆที่เพียงแค่พลิกทำตาม แม้ในระดับโรงเรียน ก็สามารถจะเกิดผลตามขนาดใหญ่ได้ บทวิจารณ์จาก Way Magazine  งานเขียนตรงนี้อาจไม่มีประโยชน์กับโรงเรียนที่ปิดขังตัวเองอยู่ในกะลาคับแคบ แต่ผมเชื่อว่างานของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่มองเห็นสภาพปัญหาทางการศึกษาในแนวทางเดียวกับคุณ และหากจะช่วยเปิดใจอันคับแคบของผู้ใหญ่บางคนได้ นั่นก็คือที่สุดแล้วที่เราจะหวังได้จากหนังสือเล่มหนึ่ง ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2560 พิมพ์ครั้งที่ 5 — 2562 สั่งซื้อหนังสือ FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี (2559)

นักเรียนเลวในระบบการศึกษาแสนดี (2559) A Terrible Student in an Excellent Educational System (2016) หนังสือรวบรวมประสบการณ์ชีวิต บันทึกของนักเรียนคนหนึ่งชื่อเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเรียนเลวในโรงเรียนของเขาตลอด 6 ปีแห่งการศึกษา หนังสือขายดีที่บอกเล่าประสบการณ์​ของนักเรียนคนหนึ่​ง ด้วยกระแสความสนใจจากสาธารณ​และปัญหาการศึกษา​และการเมือง​ยังคงไม่มีท่าทีจะจบสิ้น การจัดพิมพ์​อีกครั้งจึงไม่เก่าเกินไป กระนั้นครั้งนี้ผู้เขียนได้แก้ไข เพิ่มเติม ตลอดทั้ง​เล่ม จึงเป็น “ฉบับ​พิมพ์​ครั้ง​ที่​2 ปรับปรุง​เพิ่มเติม” ที่ไม่ควรพลาด สำหรับคนสนใจการศึกษา​ไทยไม่ว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา​ ครู อาจารย์​หรือผู้สนใจทั่วไป บางส่วนจากคำนิยมโดย ผศ. ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ มันเป็นหนังสือที่จัดประเภทได้ยากเอาการ มันไม่ใช่หนังสือรวมบทความตามขนบ ไม่ใช่สมุดบันทึกไดอารี่ และมันก็ไม่ใช่อัตชีวประวัติ มันเป็นอะไรหลายๆอย่างผสมกันอยู่ในนั้น … สำหรับผมหนังสือเล่มนี้จึงมิใช่อะไรอื่นหากคือบันทึกการเดินทาง (ทางความคิด)ของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง ซึ่งมีความไม่ธรรมดาและมีความโดดเด่นคนหนึ่งของยุคสมัย บางส่วนจากคำนิยมโดย วริศ ลิขิต​อนุสรณ์​ พวกเราหลายคนเสือกไปลงเอยกับการ​เป็น​’​นักเรียนเลว’มานานแล้ว แล้วเนติวิทย์​มันก็เขียนหนังสือ​มาย้ำว่าพวกเรายังคงเป็น​อย่างนั้น ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — […]

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 4, 2020

ประวัติศาสตร์ที่อยากอธิบาย (2558)

ประวัติศาสตร์ที่อยากอธิบาย (2558) History I Want to Explain ชีวิตของนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ทำจุลสารในโรงเรียน ขีดเขียนจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตในโรงเรียน รวมบทความในโอกาสครบรอบ 5 ปีจุลสารปรีดีในโรงเรียน ของเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และรวมบทสัมภาษณ์บทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวในขณะนั้น จุลสารนี้เป็นดั่งจุดเริ่มต้นของความคิดความอ่านของเขาก่อนที่จะทะยานอยากออกนอกรั้วโรงเรียน ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2558 ISBN: 9786163948601 FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 3, 2020

การศึกษาไทยภายใต้ทุนนิยม (2556)

การศึกษาไทยภายใต้ทุนนิยม (2556) Thai Education under Capitalism (เขียนร่วมกับ ใจ อึ๊งภากรณ์ และนุ่มนวล ยุพราช) หนังสือเล่มเล็กนี้เสนอแนวคิดเพื่อปฏิวัติการศึกษาในไทย FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 3, 2020

ให้เธอไว้อ่านเล่น: คำประกาศความเป็นไทในโรงเรียน (2556)

ให้เธอไว้อ่านเล่น: คำประกาศความเป็นไทในโรงเรียน (2556) For You to Read: Declaration of Liberation in School คำนิยมโดย โตมร ศุขปรีชา และ วิษณุ สังข์แก้ว “ฉันคิดว่าเธอมีคุณค่าและศักยภาพมากมายนัก โลกกว้างมีอะไรให้เธอมากมาย โรงเรียนน่าจะมีอะไรท้าทาย แนะนำ ส่งเสริมรองรับความมหัศจรรย์ของเธอได้บ้าง” ข้อมูลหนังสือ ผู้เขียน: เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2556 พิมพ์ครั้งที่ 1 — 2557 ISBN: 9786163488 FacebookTwitterLine

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

January 3, 2020