Isaiah Berlin Project

//Isaiah Berlin Project

Isaiah Berlin Project

เซอร์ไอเซยา เบอร์ลิน (1909 – 1997) เป็นนักปรัชญาคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่20 นอกจากผลงานทางปรัชญาการเมืองที่เป็นอนุสรณ์สำคัญ ชีวิตของเบอร์ลินยังเต็มไปด้วยสีสัน การพบปะผู้คน การสนทนากับบุคคลน่าทึ่งจำนวนมากมาย ผลงานที่สำคัญของเขาคือการบุกเบิกประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเสรีภาพ ความคิดฝ่ายตรงข้ามของนักปรัชญายุคภูมิธรรม ประวัติศาสตร์ศตวรรษที่20 ปัญญาชนรัสเซีย และพหุนิยม

ผมค่อนข้างจะประทับใจกับงานของเขาอย่างมาก คิดว่ายังร่วมสมัย ช่วยท้าทายแบบกระแสหลักในสังคมไทย ยังเป็นปัญญาเชิงปฏิบัติได้อีกด้วย ด้วยประการนี้ ผมจึงมีฉันทะแปล “แด่ศตวรรษของเรา: ความเรียงสามชิ้นของไอเซบา เบอร์ลิน” ผมต้องการจะแปลงานของเขาชิ้นอื่นๆ หรือไม่ก็เขียนอะไรเล็กๆน้อยๆให้คนไทยได้รู้ก็ยังดี ซึ่งก็โปรดติดตามการอัพเดตในเว็บไซต์แห่งนี้

By |2018-01-25T12:16:06+00:00January 23rd, 2018|Projects|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment